مژگان بيات متولد ١٣٥٨، داراي كارشناسي ارشد سينما و كارگرداني از دانشگاه سوره ،متولد تير ماه.
دستیار کارگردان فیلم: به خاطر خواهرم و فصل بد خوابي

کارگردانی فیلم: طلاقی ، تيزاب ، طلاي كثيف

بازي در فيلم هاي چارچنگولی ، يك اشتباه كوچولو،چك،بي خداحافظي،قبرستان غير انتفاعي،انتهاي خيابان مهر،پريناز،صداي منو ميشنويد،نامزد امريكايي من، سريال برادر و فيلم تلويزيوني خواب بد.